link do bip

D:\Documents and Settings\Marta\Pulpit\Szlachetna Paczka\IMG_0881.JPG


Bardzo dziękujemy za świąteczne wsparcie dla najuboższych, poprzez wzięcie udziału w akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

Dyrektor Izabela Czaja oraz koordynatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – Rodzicom, Dzieciom

i  Pracownikom Przedszkola. Państwa zaangażowanie i chęć wsparcia sprawiły, że zebrane tak licznie dary wywołały uśmiech na stroskanych twarzach osób potrzebujących.

Dzięki temu nadchodzące Święta Bożego Narodzenie upłyną

Im w dostatku, spokoju i radości. Nie tylko dary materialne, ale przede wszystkim wiara w ludzką dobroć trafiły do potrzebującej rodziny, dając tym samy nadzieję na lepsze jutro.

Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji i ogromna wdzięczność wobec tych, którzy się w nią zaangażowali.Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Pod Topolą” to sześciooddziałowe przedszkole, znajdujące sie przy ulicy 1 Maja 4a w jednopietrowym budynku. Placówka powstała ponad 40 lat temu. Z Przedszkolem sąsiaduje Przychodnia Zdrowia i Liceum Ogólnokształcące. Niedaleko znajduje się także Urząd Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Kościół i Komenda Policji.  Położone jest w centrum miasta.
  Wewnątrz budynku znajduje się sześć dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne sal zajęć, kuchnia, zmywalnia, dwie łazienki, duża szatnia, pomieszczenia gospodarcze i gabinet dyrektora, pokój intendenta oraz pokój nauczycielski. Przed budynkiem Przedszkola mieści się duży, zadrzewiony topolami plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia sportowe i rekreacyjne, które systematycznie są uzupełniane.
  Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Liczba kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc w naszym Przedszkolu. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniami MENiS w sprawie przedszkolnych placówek publicznych.

 

Przedszkole czynne jest codziennie od 6:00 do 17:00Statut przedszkola.                Przekaż 1%


 

WFOSiGW.png

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Bełchatowie
od 01.03.2014r. do 30.06.2014r.
realizuje program edukacji ekologicznej
"MALI ODKRYWCY NA LEŚNYCH DRÓŻKACH",
który jest realizowany z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 22.500,00
Całkowity koszy projektu - 25.000,00Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu